Kurumsal Değerlerimiz

Vizyon

Sürekli gelişime ve iyileştirmeye açık yönetim felsefesiyle, vizyoner liderliği ve katılımcı yönetimi ön plana alarak müşterilerinin memnuniyetini sağlamak, kurumsal kaynaklarını sürdürülebilir stratejilerle en iyi şekilde kullanarak dünya standartlarında projeler üstlenmek, geliştirmek ve üretmek Tesan'ın kurumsal vizyonudur.

Misyon

Müşterilerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, yapı sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, bu gelişmelere paralel bilgi girişini ve paylaşımını sağlamak ve kuruma giren bilgileri partnerleri, çalışanları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve toplumla paylaşmak, Tesan'ın kurumsal misyonudur.

Kalite Politikası

Planlayıp dokümante ettiği tüm yönetim ve üretim sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak, kontrol etmek, olabilecek tüm hata ve uygunsuzluklara en kısa sürede müdahale ederek kurumsal verimlilik ve performansın sürekliliğini sağlamak, bu doğrultuda müşteri memnuniyetini artırarak hedeflerini gerçekleştirmek Tesan'ın kalite politikasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İnsana ve insan sağlığına saygı felsefemiz çerçevesinde, yasal gerekliliklere ve düzenlemelere riayet ederek riskleri ortadan kaldırmak, bu doğrultuda kaza ve hastalıklar oluşmadan önce önlemler alarak sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, yapılan çalışmaların etkinleştirilmesi için tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize eğitimler vermek, ayrıca sistemi sürekli denetleyerek uygunsuzluklara en kısa sürede müdahale etmek iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.

Çevre Politikası

Doğaya saygı felsefemiz doğrultusunda havanın, suyun ve toprağın kirlenmesini önlemek amacıyla, çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet etmek, tüm üretim süreçlerimizde çevre dostu yapı malzemelerini kullanmak, uygulamakta olduğumuz çevre yönetim sistemini sürekli denetleyerek tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve alt yüklenicilerimizin çevre bilincine ulaşmalarını sağlamak ve bu doğrultuda gerekli olan eğitimleri gerçekleştirmek çevre politikamızdır.

Bu çerçevede firmamızın yönetim sisteminde gerekli optimizasyonlar yapılarak, sistemimiz ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 sertifikaları ile belgelenmiştir.

Tesan İnşaat Kalite, Çevre, İş Sağlığı Politikaları

 

codesign